Trường cấp 1 Vũ Hội là một trong những ngôi trường có từ rất sớm của huyện Vũ Tiên, trải qua hơn 60 năm tồn tại và phát triển trường đã sáp nhập rồi lại tách ra, đến tháng 9/1992 Ủy ban nhân dân Huyện Vũ Thư có quyết định thành lập trường Tiểu học Vũ Hội, nếu tính theo quyết định của ủy ban nhân ...