Trung tâm y tế huyện Vũ Thư khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh trường Tiểu học Vũ Hội
Trung tâm y tế huyện Vũ Thư khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh trường Tiểu học Vũ Hội