Không khí lễ đón học sinh lớp 1 - trường TH Vũ Hội năm học 2019-2020