Lễ dâng hương tại nhà lưu niệm Thư Vũ - Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Đưa tin: Phan Thị Hương