Lễ dâng hương tại nhà lưu niệm Thư Vũ - Xuân Kỷ Hợi năm 29019